Veranderprocessen

Gedoemanagement is een katalisator in vernieuwprocessen
Gedoemanagement bij veranderprocessen

Ontwikkelvermogen voor uw organisatie vrijmaken

Veranderprocessen hebben voorspelbaar gedoe, dat we niet altijd willen zien of omarmen. Dat maakt veranderprocessen lastiger, complexer en ondoorzichtiger dan nodig is. Gedoe is een vast onderdeel van veranderprocessen en een heel mooi onderdeel. Ieder mens heeft er iets mee. Het verbindt ons. Vaak zonder dat we het doorhebben, omdat het meestal in het onderbewuste plaatsvindt.

Met Gedoemanagement brengen we gedoe op een luchtige manier van het onderbewuste naar het bewuste, waardoor mensen er als groep en ­individu iets mee kunnen. De mensen komen los van de beperkingen van gedoe, waardoor ze hun aanpassings- en ontwikkelvermogen vrijmaken.

Hun brein staat dan op de stand dat er nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen. Ideeën die relevant zijn voor de organisatie en de mensen die erbij betrokken zijn. Een eenvoudige eerste stap: het geen veranderproces noemen maar vernieuwproces.

Hoe werkt ontwikkelvermogen vrijmaken?

Om nieuwe inzichten te kunnen krijgen, die leiden tot gedragsvernieuwing en creativiteit, moet ons brein daarvoor openstaan. Vrij van de dagelijkse impulsen die wij als gedoe ervaren. De biologie van ons brein reageert namelijk vrij automatisch en onbewust op deze gedoe-impulsen. Dat noemen wij het rode brein. Die rode stand is niet goed of fout, alleen kan ons brein dan geen nieuwe gedachten krijgen, zich niet ontwikkelen in een nieuwe richting.

Aan de impulsen veranderen we niks. Het leven blijft immers het leven met de ­impulsen en het begrijpelijke gedoe. Het mooie is dat zodra mensen zich bewust zijn hoe ­gedoe in hun brein werkt, hun brein meteen anders gaat werken. Het kan ineens openstaan voor iets anders dan het bekende gedoe. Dan komt het ontwikkelvermogen vrij en is er iets nieuws mogelijk in de realiteit. Dit noemen we het groene brein.

Deze bewustwording over de werking van het brein zorgt ervoor dat mensen en organisaties makkelijker kunnen schakelen tussen hun rode en groene brein, tussen voorspelbaarheid en ontwikkelvermogen.

Katalisator voor vernieuwingsprocessen

Gedoemanagement is geen verandertraining op zich, maar werkt als een katalysator voor het vernieuwproces in z’n geheel. Mensen door de verschillende lagen van de organisatie krijgen een gemeenschappelijk begrip met bijbehorende eenvoudige taal voor gedoe en hoe eraan voorbij te gaan.

Gedoemanagement is ontwikkeld om mensen te bekrachtigen die geïnteresseerd zijn in vernieuwen én om mensen die niet geïnteresseerd zijn te bereiken en persoonlijke interesse te wekken voor vernieuwen. Dat is de reden waarom het zo geschikt is voor 'veranderprocessen'!

Een flexibel in te vullen programma

  1. De basis: Elk programma begint met de basis van Gedoemanagement en het ­vrijmaken van ontwikkelvermogen. Hoe we dat organiseren, zal weer per organi­satie verschillen. Het kan in het theater tot in kleinere live sessies en/of online.
  2. Leven in de verandering: Vernieuwing komt voort uit een intentie, doelen en veroorzaakt natuurlijk gedoe. Dat gaan we boven tafel krijgen, zodat de vernieuwing ons niet overkomt, maar naar ons toekomt.
  3. Vernieuwing als constante: De wereld om ons heen verandert continu en de uitdaging is om zekerheid te vinden in deze zekere onzekerheid. Zo ga je voorbij de verandering en kan je je eigen leven vormgeven.

Enkele resultaten die u kunt verwachten:

  • Rust, plezier en open communiceren;
  • Openstaan voor en bij willen dragen aan vernieuwing;
  • Weten hoe gedragsvernieuwing in groepen werkt;
  • Effectieve keuzes kunnen maken;
  • Een nieuw besef van integriteit en verantwoordelijkheid;
  • De vaardigheid om makkelijk te kunnen schakelen tussen het rode en groene brein.

In het hele programma lopen persoonlijke, professionele en organisatie ontwikkeling door en naast elkaar. Op al die gebieden gaan mensen in alle lagen van de organisatie inzichten krijgen die voor henzelf interessant zijn en aanzetten tot actie.

Meer weten?

Gedoemanagement: een katalisator voor vernieuwtrajecten

Contact

Sander Jansen • t. 06-18692229
sander@gedoemanagement.nl
Frank Schurink • t. 06-50658714
frank@gedoemanagement.nl