Gedoe-onderzoek

Familiegedoe: vooral stressfactor voor vrouwen
Onderzoek mannen- en vrouwengedoe

Rotterdam, 15 juli 2015

De vakantie is hét moment voor quality time met de familie. Maar voor een derde van de Nederlanders is familie juist een bron van irritatie en stress. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van ‘gedoegoeroe’ Frank Schurink, auteur van het boek ‘Gedoemanagement’. Zijn devies: maak geen gedoe van het gedoe.

Frank Schurink liet een onderzoek uitvoeren onder een representatieve groep van ruim 2100 Nederlanders over gedoe in hun leven. 74% van de respondenten heeft wekelijks en 19% zelfs dagelijks te maken met gedoe: zaken die veel tijd en energie kosten maar niets anders opleveren dan irritatie, stress en een beperkende invloed hebben op de ontwikkeling van ons brein. Dit zijn de belangrijkste bronnen van gedoe volgens het onderzoek:

  1. Werk – 45%
  2. Familie – 32%
  3. Geld – 28%
  4. Gezondheid – 24%
  5. Administratie – 23%

Familie- en werkgedoe

Mannen en vrouwen hebben beiden gedoe, maar het verschilt per gebied. Zo ervaren mannen veel meer gedoe op werk en met collega’s, waardoor zij de vakantie waarschijnlijk als een echte rustperiode ervaren. Vrouwen ervaren weer meer gedoe op het gebied van hun gezin, relatie en gezondheid en dat gaat vaak gewoon mee op vakantie.

Het grootste verschil zien we bij gedoe rond de familie. Slechts een kwart van de mannen heeft hiermee te maken, tegen bijna 40% van de vrouwen. “De mannen lijken het dus even rustig te hebben, maar meestal staat hun werkgedoe met open armen op ze te wachten als de vakantie er weer op zit”, concludeert Frank Schurink.

Gedoe-onderzoek: vrouwen ten opzichte van mannen

Stress in Noord-Nederland

Er is een duidelijk verband tussen gezinsinkomen en de ervaring van gedoe. Hoe lager het inkomen, hoe meer terreinen van het leven gedoe opleveren. Mensen met een lagere opleiding ervaren meer gedoe op het gebied van familie, gezondheid en seks, terwijl mensen met een hoge opleiding meer gedoe ervaren op het gebied van werk, collega’s en carrière.

Opvallend is ook dat inwoners van Noord-Nederland en de grote steden significant vaker met gedoe te maken hebben, dan mensen elders in het land. In Oost- en Zuid-Nederland lijkt men het meest relaxed: zij hebben het minst vaak met gedoe te maken.

Gedoe-onderzoek: mannen ten opzichte van vrouwen

Een simpele oplossing

De oplossing voor gedoe zoekt bijna de helft van de mensen buiten zichzelf. Begrijpelijk, maar niet hoe het werkt, volgens Frank Schurink. “Gedoe is een ervaring van wat ik het ‘rode brein’ noem. Het is niet de situatie die zorgt voor gedoe, het is hoe jij erop reageert. Gedoe verdwijnt niet. Maar dan het goede nieuws: het is heel goed te managen, wat je brein automatisch op ‘groen’ zet. Dat wordt ervaren als een opluchting en geeft letterlijk ruimte voor nieuwe gedachten, waardoor je brein zich weer kan ontwikkelen.”

Volgens Schurink is het daarom belangrijk om iets te snappen van hoe je brein werkt. Het overgrote deel van de Nederlanders (61%) weet daar echter maar weinig van. Schurink wil hier graag verandering in brengen. In het boek ‘Gedoemanagement’ en via lezingen en workshops legt hij op een heldere en humoristische manier uit hoe ons brein reageert op gedoe en hoe je het simpel van rood naar groen kunt krijgen. Zijn moto: “Gedoe is pas gedoe als jij er gedoe van maakt!”

Bron: Maurice de Hond in opdracht van Gedoemanagement, © 2015